WSP Mobil Datainsamling

Print Friendly, PDF & Email

Mobil datainsamling med systemet GeoTracker är en effektiv och ekonomisk metod för insamling av data för framställning av projekteringsunderlag, inmätning av företeelser och objekt i vägområdet, inventeringar m.m.

Vid datafångsten utförs insamling av laserdata och 360° bilder  vilka tillsammans ger i det närmaste en totaldokumentation av det synliga närområdet. Som option kan även högupplöst Gocator-data samt georadar information samlas in.

Metoden mobil datainsamling har använts av Trafikverket sedan många år och är numera en väl beprövad metodik. WSP har under hela tiden haft en framträdande roll och har idag en unik kunskap och erfarenhet inom området. Vi erbjuder sedan länge tjänster för både insamling, bearbetning och förädling av mobil data.

Bakgrunden till utveckling av systemet är att väghållare och projektledare efterfrågade en metod för insamling av vägdata som var både trafiksäker och kostnadseffektiv. Samtidigt är kvalitet på underlag för planering av underhållsåtgärder eller ombyggnader av befintligt vägnät en mycket viktig del av ett projekt.