Geotracker Viewer

Print Friendly, PDF & Email

Geotracker viewer är en installations- och licensfri viewer som kan användas för visning av 360° bilder. Position samt övrig information om bilder och projekt visas i vänstra hörnet av viewern och till höger finns ett kartfönster. Det finns ett antal förvalda kartor att välja mellan men man kan också skapa en koppling mot tex. en kommunal WMS-tjänst.
Viewern har även stöd för inläsning av förvalda och egna kml-filer i kartfönstret.

Vid insamling av 360° bilder kan man välja att ta bilder med mätsystemets båda 360° kameror. Då kan man sätta ihop bilderna till sammanslagna 360° bilder där inte fordonet finns med. På så sätt får man ett kortare betraktningsavstånd framåt och därmed högre upplösning

I bildviewern har du möjlighet att se andra närliggande bilder som markörer i den bild du tittar i. Bildernas upplösning kan också anpassas så att önskad upplösning och läshastighet uppnås.

Vid datainsamlingen väljer man ett valfritt avståndsintervall mellan bilderna, vanligtvis 5m eller 10m vilket ger ett lämpligt betraktningsavstånd och möjlighet att se detaljer i hela vägområdet.

 

För mer information 
E-post: info@bilskanning.se