Orbit

Print Friendly, PDF & Email

Orbit är ett system för samla, bearbeta, extrahera, publicera och konsumera laserdata och 360° bilder. Det är ett avancerat verktyg som kan hantera och visa 360° bilder tillsammans med laserdata eller var för sig.

Det finns möjlighet att göra mätningar av objekt, t.ex. vägbredder eller fri höjd under korsande bro, både i laserdata eller genom fotogrammetri i bilderna. Detta gör Orbit till ett användbart verktyg för inventeringar oavsett om laserdata samlats in samtidigt som bilderna eller inte.

Orbit har även stöd för publicering av data på webben samt överlagring av vektordata, t.ex. NVDB.

För mer information 
E-post: info@bilskanning.se

eller