Beläggningsinventering

Print Friendly, PDF & Email

Mätning och inventering inför vägunderhåll

Beskrivning
WSP erbjuder en komplett beläggningsinventering där noggranna mätningar av vägbredder, sidoytor och anslutande vägar ingår. Leveransen består av beräknade ytor i ett Excelblad tillsammans med en bildviewer och en kml-fil. Dessa dokument kan sedan bifogas som underlag vid upphandling av t.ex. beläggningsarbeten.

Användningsområde
Datainsamling av mätbara bilder för beläggningsinventering är en snabb, trafiksäker och ekonomisk metod som ger noggranna resultat med hög spårbarhet och stora mervärden.

Bilderna kan även användas för andra ändamål i det löpande förvaltningsarbetet. Att med en bild kunna visa en specifik åtgärd är tydligare än att beskriva åtgärden med enbart ord.

Att samla in mätbara bilder både före och efter beläggningsarbeten ger även möjlighet att följa upp utförda åtgärder. Man får också på så sätt en värdefull dokumentation av väg- och gatunätets aktuella tillstånd inför framtida underhåll.

Bilderna kan även användas av andra intressenter inom verksamheten där det kan vara av intresse att se och inventera andra företeelser.

Teknik
Vid datainsamlingen av mätbara bilder används systemet GeoTracker vilket ger noggrann längdmätning och positionsangivelse. Datainsamlingen kan utföras i hastigheter ända upp till 70 km/h beroende på ljusförhållanden och trafiksituation. Avståndet mellan insamlade bilder kan anpassas helt efter önskemål men rimligt fotoavstånd för inventering är 10 meter.

Inventering utförs genom mätning i laserdata som samlas in samtidigt med bilderna och resultatet är ett tredimensionellt avstånd med hög noggrannhet. Mätning av vägbredd utförs vid alla förändringar i vägbredd samt med ett maximalt sektionsavstånd på 40 meter. Alla sidoytor och anslutande vägar/infarter registreras med kod, start/stop samt positionsläge (vänster/höger).

Kompetens
WSP har stor kunskap inom geodetisk och fotogrammetrisk mätning samt positionering av mobil datainsamling. Detta tillsammans med hög kompetens inom vägteknik och beläggning ger en inventering med hög kvalitet.

Beläggningsinventering

För mer information 
E-post: info@bilskanning.se