Visualiseringsverktyg och programvaror

Print Friendly, PDF & Email

360° bilder längs våra vägar och gator

Beskrivning
Vi erbjuder insamling av positionerade högupplösta 360° bilder. Fördelarna med 360° bilder i jämförelse med vanliga bilder är många och möjligheten att kunna panorera runt och se åt alla håll är mycket värdefull.

Användningsområde
360° bilder är användbara i olika typer av utredningar, förstudier och projekteringar samt vid framställning av VR-modeller. Bilderna kan även användas som ett visuellt stöd i tex. en kommunal verksamhet eller vid underhåll av ett vägnät när man tex vill se tillståndsförändringar över tid.