Georadar

Print Friendly, PDF & Email

Tjänster
WSP erbjuder mobil datainsamling samt analys och bedömning av georadar. Resultatet ger värdefull information om vägens/gatans tillstånd och är till stor nytta vid beslut om lämpliga vägunderhållsinsatser.

Användningsområde
Georadar används i många olika sammanhang för att få information om markförhållanden och markstrukturer såsom olika jordarter, hålrum, berg, vatten, metall och andra typer av material.

Tekniken är mycket användbar när det gäller att förstå och analysera t.ex. bärighet i en vägkonstruktion. Datainformationen är också till stor nytta vid all form av underhållsplanering, upphandling, kvalitetskontroll av entreprenader, analys av sättningsskador, lokalisering av trummor och kablar m.m.

Teknik
En georadar (Ground Penetrating Radar) skickar ut elektromagnetiska pulser ner i marken med en sändare. Pulserna reflekterar mot olika lagergränser och föremål varpå de fångas upp av en antenn. Genom att använda olika frekvenser och olika antenner kan man kartlägga hela vägkonstruktionen och få ut information om beläggning, lagertjocklekar, förekomst av block, trummor, kablar och andra objekt, men också information om de material som finns under vägkonstruktionen.

Vid datainsamling av georadar används systemet GeoTracker vilket ger en noggrann längdmätning och positionsangivelse av insamlat data. Mätning kan utföras i hastigheter ända upp till 90 km/h beroende på vald frekvens och ändamål. Ofta sker datainsamling av minst två linjer i varje färdriktning vilken ger en överbestämning och säkrare bedömning vid analys.

Att samtidigt samla in mätbara bilder ger ytterligare underlag för säkrare analys och tolkning. Alla insamlade data är positionsbestämda vilket innebär att man samtidigt kan titta på bild och radardata för en aktuell position.

Mobil datainsamling med georadar gör det möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt att skapa ett bra underlag för beslut om lämpliga vägunderhållsinsatser.

Kompetens
WSP har stor kunskap inom geodetisk mätning och positionering av mobil datainsamling men även hög kompetens inom geofysik och vägteknik, vilket krävs för tolkning och analys av data från georadar.

 

För mer information 
E-post: info@bilskanning.se