Gatuinventering

Print Friendly, PDF & Email

Datainsamling och inventering av företeelser och tillstånd

Beskrivning
Mobil datainsamling för väg- och gatuförvaltning är en trafiksäker och ekonomisk metod som ger hög kvalitet och god spårbarhet.

Användningsområde
I de positionsbestämda bilderna kan man utföra olika typer av inventeringar såsom brunnar, stolpar, konstruktioner, vägbredd, area på belagda ytor, kantstenshöjder, skylthöjder, olika typer av hinder i fråga om trafiksäkerhet och mycket annat. Även tillståndsbedömning kan i de flesta fall göras i bilderna.
Bilderna ger inventeringen en extra dimension vilket är värdefullt vid granskning och uppföljning samt i det löpande förvaltningsarbetet. Bilderna ger också möjlighet att utöka inventeringen med fler företeelser vid ett senare skede. Kostnader för inventering kan på så sätt debiteras när behov uppstår.

Alla bilder samt inventeringsdata lagras i en databas vilken därefter på ett enkelt sätt kan visas grafiskt i tex ArcGIS. Man kan också exportera data till olika förvaltningssystem tex. Tekis Gata.

En stor fördel är också att databasen är lätt att hantera och använda, det kräver inte specialistkompetens hos användaren och är inte heller datorkrävande.

Teknik
Vid datainsamlingen används systemet GeoTracker vilket ger noggrann längdmätning och positionsangivelse av registrerade företeleser.

Kompetens
WSP har stor kunskap inom geodetisk och fotogrammetrisk mätning samt positionering av mobil datainsamling. Detta tillsammans ger en inventering med hög kvalitet.

För mer information 
E-post: info@bilskanning.se