Om oss

Print Friendly, PDF & Email

Våren 2011 lanserade wec360 och WSP ett gemensamt samarbetsprojekt för mobil datainsamling. Med våra respektive tekniker i kombination kan vi erbjuda ett unikt system för mobil datainsamling.

Bakgrunden till utveckling av systemet är att väghållare och projektledare efterfrågade en metod för insamling av vägdata som var både trafiksäker och kostnadseffektiv. Samtidigt är kvalitet på underlag för planering av underhållsåtgärder eller ombyggnader av befintligt vägnät en mycket viktig del av ett projekt.

WSP_WEC360

 

Kontakt
Magnus Larson
WSP Samhällsbyggnad Varberg
Telefon: +46 10-722 77 50

Anna Carleson
WSP Samhällsbyggnad Örebro
Telefon: +46 10-722 76 71

Martin Larbo
WSP Samhällsbyggnad Örebro
Telefon: +46 10-722 77 71

E-post: info@bilskanning.se