Mobil laserskanning

Print Friendly, PDF & Email

Beskrivning
Mobil laserskanning har många tillämpningar men det huvudsakliga användningsområdet har fram till idag varit framställning av projekteringsunderlag i vägprojekt. WSP erbjuder tjänster inom mobil laserskanning där produkterna kan vara allt ifrån obearbetad rådata till slutförädlade produkter.

Användningsområden
Data från mobil laserskanning används i dag av de flesta större konsulföretag i samband med projektering av vägar. Även inom andra sektorer som väg- och gatuunderhåll, planering, gestaltning och visualisering är mobil laserskanning en effektiv metod. 

Övriga tänkbara användningsområden för mobil laserskanning finns inom spårteknik och  industrin samt i alla de fall då man önskar mätdata på långa sträckor. Endast fantasin sätter gränser…

Teknik
Vid datainsamling av laserdata används systemet GeoTracker vilket ger en noggrann positionsangivelse av insamlad laserdata. Vid goda satellitförhållanden är det möjligt att uppnå en medelavvikelse i höjd för körytan på ca 2-5 centimeter utan fältmätningar. Vid komplettering med fältmätningar kan noggrannheten förbättras till < 2 cm beroende på utförande.

Punkttätheten vid normal datainsamling är ca. 1500-2000 punkter per m² men kan styras beroende på skannerfrekvens och insamligshastighet. Räckvidden för lasersystemet är 60 till 80 m beroende på ytans reflektans. Insamlat data innehåller även intensitet vilket förenklar tolkningen av detaljer.

För mer information 
E-post: info@bilskanning.se