Produkter

Print Friendly, PDF & Email

Beskrivning
Mobil datainsamling med systemet GeoTracker är en effektiv och ekonomisk metod för insamling av data för framställning av projekteringsunderlag, inmätning av företeelser och objekt i vägområdet, inventeringar m.m.

Datainsamlingen sker i kontinuerlig rörelse vilket innebär en säkrare arbetsmiljö för mätpersonal samt minskade trafikstörningar vilket i många fall är av stor betydelse.

Vid datafångsten utförs insamling av laserdata, mätbara bilder och video vilka tillsammans ger i det närmaste en totaldokumentation av det synliga närområdet vilket miskar behovet av fördyrande kompletteringar. Som option kan även 360° bilder samt georadar information samlas in.

I de fall då det ställs höga krav på absolut noggrannhet i de produkter som framställas utförs kompletterande fältmätningar för kalibrering och kvalitetskontroll.

Metoden mobil datainsamling har använts av Trafikverket sedan många år och är numera en väl beprövad metodik. WSP har under hela tiden haft en framträdande roll och har idag en unik kunskap och erfarenhet inom området. Vi erbjuder sedan länge tjänster för både insamling, bearbetning och förädling av mobil data.

För mer information 
E-post: info@bilskanning.se