Högtryck på datafångst, exempel på några utförda uppdrag

Print Friendly, PDF & Email

Under våren och sommaren har bilen rullat i många uppdrag med datatfångst för olika produkter. Nedan ges en kort beskrivning av några av uppdragen.

Uppsala Kommun
Datafångst av hela Uppsala kommuns gång och cykelvägnät (30 mil) i samband med tillstånds och skadeinventering. För uppdraget har laserdata, stereobilder samt Ladybug 360 bilder samlats in. Samtidigt som mobil datafångst har utförts har även en realtidsinventering av skador och tillstånd skett.

Uppsala_Geotracker

Sigtuna Kommun
Gatuinventering av företeelser i gatuområdet.
Datafångst av hela Sigtunas gatuvägnät (20 mil) i samband med inventering av företeelser. För uppdraget har laserdata, stereobilder samt Ladybug 360 bilder samlats in. Inventering av företeelser kommer att ske från insamlat underlag.

Sigtuna_Geotracker

Mörbylånga Kommun
Gatuinventering av skador och tillstånd.
För uppdraget har laserdata, stereobilder samt Ladybug 360 bilder samlats in. Samtidigt som mobil datafångst har utförts har även en realtidsinventering av skador och tillstånd skett.

Möbylånga_Geotracker

Norrköping Vatten AB
Underlag för projektering av BDT-nät i Göten. För uppdraget har laserdata, 360 bilder samt georadardata samlats in för framställning av projekteringsunderlag samt bedömning av bergnivåer. För framställning av markmodell har en kombination av NNH-laserdata och bilskannat data använts. 

Göten_Geotracker

ÅF
Väg W 764, Stjärnsund 6,2 km. I uppdraget ingår framställning av markmodell och projekteringskarta. 

Stjärnsund_geotracker

Det här inlägget postades i 360 bilder, Georadar, Inventering, Mobil laserskanning. Bokmärk permalänken.